Maandelijks archief: december 2012

Overheid en groene burgerkracht

Nederland bruist van het maatschappelijke initiatief. Dat vraagt om een herbezinning op de rol van de overheid. Op verzoek van het ministerie van EZ deed ik samen met Irini Salverda en Marcel Pleijte van Alterra onderzoek naar de betekenis van ‘groene burgerkracht’ en wat dit vraagt van het ministerie. Dit resulteerde in het essay: “Meervoudige overheidssturing in open, dynamische en lerende netwerken’ http://edepot.wur.nl/244843