Alberthe Papma

‘Buiten’ vormt een belangrijke inspiratiebron voor mijn leven en werk. Vanuit mijn bedrijf Zin in Groen geef ik mijn passie voor natuur en duurzaamheid verder invulling.

Eerder heb ik bij de overheid ervaring opgedaan met politiek-strategische beleidsprocessen in het ‘groene domein’.

Ik breng specifieke kennis en expertise mee m.b.t. thema’s als natuur en landschap; plattelandsontwikkeling en nieuwe stad-land relaties; groen en gezondheid; kinderen en natuur; en duurzame maatschappelijk initiatieven.

U kunt mij in relatie tot bovenstaande onderwerpen benaderen voor:
– (strategische beleids- en proces-) advisering
– het doen van onderzoek
– het schrijven van publicaties
– het voorzitterschap bij bijeenkomsten en symposia
– het geven van presentaties
– het organiseren van workshops.

Mijn kracht ligt in verbinden. Van mensen aan natuur en duurzaamheid, en van mensen onderling. Samenwerken, samen leren en over grenzen kijken geeft altijd meerwaarde. Ik werk het liefst met mensen en organisaties die handen en voeten geven aan hun duurzame idealen. Meer informatie kunt u lezen opĀ de website van Bureau Zin in Groen.

Naast adviseur ben ik ook (therapeutisch) kinderyoga docent. Voor andere docenten en coaches die met kinderen werken ontwikkel en begeleid ik creatieve natuurbelevingsworkshops en -trainingen gericht op het verrijken van hun werkpraktijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kinderyoga Aventurijn. Daarnaast verzorg ik workshops en presentaties over het belang van ‘groen opgroeien’ voor de ontwikkeling van kinderen.