Herstellende landbouw

Enig tijd geleden kocht ik het boek: ‘Restoration Agriculture: Real-world permaculture for farmers.’ van Mark Shepard. Inmiddels is het door Maranke Spoor en Lucas Brouns vertaald in het Nederlands onder de titel Herstellende Landbouw. En dat is precies wat Shepard beoogt: landbouw die de natuur helpt herstellen in plaats van dat ze haar uitput, zoals in de hedendaagse industriële landbouw volop gebeurt. Shepard wil veerkrachtige agro-ecologische systemen met meerjarige en polyculturele systemen van eetbare gewassen. Die geïnspireerd zijn op hoe de natuur het zelf organiseert. Uitgaande van lokale omstandigheden en mogelijkheden. ‘Restorative agriculture = agriculture of biomimicry’. Op zijn eigen, naar goed Amerikaans gebruik en voor Nederlandse begrippen, behoorlijk grote landbouwbedrijf past hij dit principe zelf al jaren toe. Maar dan wel volledig economisch rendabel. Want er moet brood op de plank. Permacultuur met een gezond verdienmodel. Die flink zoden aan de dijk zet. En dus ook grootschalig is.

herstellende landbouw

Stichting Van Akker naar Bos, haalde hem naar Nederland voor een aantal lezingen en een tour langs verschillende voedselbossen en permacultuurprojecten. Ik woonde een lezing bij op de Universiteit van Wageningen. In een afgeladen zaal vol met nieuwsgierige en leergierige studenten. Dat geeft hoop voor de toekomst. Rasentertainer Shepard gooide een aantal keren flink de knuppel in het hoenderhoek. Permacultuur zoals het hier bedreven wordt vindt hij maar gefröbel in de marge met een kruidenspiraaltje hier en een buurttuintje daar. Waar blijven de economisch rendabele systemen? Hoe denken we in godsnaam zo een alternatief te bieden voor de huidige industriële landbouw? Waarom zijn we zo voorzichtig? Waarom denken we zo klein? Zijn advies aan de Wageningse studenten: als je iets met landbouw wilt doen, kjjk dan niet naar de verwoestende manier waarop het nu gebeurt, maar doe het meteen goed. En begin dus nu want we hebben wel een aarde te redden!

Zijn betoog werd gelardeerd met fraaie en minder fraaie beelden van hoe het kan en hoe het niet moet. Zijn eigen bedrijf  – eigenlijk een verzameling kleine bedrijfjes die allemaal hun eigen broek moeten ophouden – laat zien hoe er op grote schaal landbouw bedreven kan worden die toch recht doet aan de aarde en de natuur. Maar werpt tegelijkertijd vragen op over die schaal. Hoe kunnen we deze principes ook rendabel toepassen op het Nederlandse schaalniveau? Betekent dat het niet het veel meer leren denken in regionale systemen?

Bij het zien van alle beelden van zijn hoogproductieve en grootschalige bedrijf bekroop me overigens ineens een sterk verlangen naar schoonheid. Waar zijn de hoogproductieve systemen die niet allen voedsel voor de maag produceren maar ook voor de ziel en voor alle zintuigen? Boerderijen die in alle opzichten een herstellende en helende plek zijn. Die voeden in alle opzichten.

Genoeg Food for Thought dus. En lezen dat boek! Want het is behoorlijk interessant.

Een verslag van de tour van Shepard vind je op de site van Van Akker naar Bos en een interessant interview met hem in de Volkskrant.

 

 

Natuurspeelplek voor vluchtelingenkinderen

Vandaag is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Geen enkel kind op de wereld verdient het te moeten vluchten voor geweld. Dat besef komt weer hard binnen als je alle beelden ziet van vluchtelingenkinderen. En ook als je zelf die kinderen ziet rondlopen op Heumensoord, het vluchtelingenkamp bij Nijmegen. Waar duizenden volwassenen en kinderen vanuit verschillende culturen samen moeten leven in tenten, zonder enig privacy en alleen met het hoogstnoodzakelijke aan bezittingen.

Vandaag was ik er weer even, op Heumensoord. Om een pan soep te brengen voor de vrijwilligers van netwerk Springzaad die gezamenlijk en geheel belangeloos een natuurspeelplek en ontmoetingsplek aanleggen voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Zodat zij daar even op verhaal kunnen komen, kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten. En de sores even van zich af kunnen zetten. En gewoon weer even kind kunnen zijn. Een prachtig initiatief van Natuurmonumenten (eigenaar van de grond) en Springzaad. Ik heb vorige week een dag meegeholpen en was onder de indruk. Van de kindertjes die zo graag contact willen maken en zichzelf al wat woordjes Nederlands hebben aangeleerd, van de jongeman uit Iran die spijkers en een hamer kwam lenen omdat hij iets wilde maken ter gedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Parijs. Van de volwassenen die wilden komen helpen en vertelden dat dit het mooiste was dat ze in tijden hadden meegemaakt.

Geweldig wat een groep bevlogen mensen in een week voor elkaar krijgt. En wat is Springzaad toch een geweldig netwerk om deel van te mogen uitmaken.

ps: De natuurspeelplek is op 13 december feestelijk geopend. Voor een verslag van Springzaad kijk hier. Ook het Vakblad voor Natuur en Landschap schreef er een mooi artikel over.

pps: Het vluchtelingenkamp Heumensoord is in de loop van het voorjaar ontruimd en de bewoners zijn verspreid over AZC’s door heel Nederland. De plek was weer nodig voor de jaarlijkse Vierdaagse. De natuurspeelplek is verlegd naar een plek een eindje verderop.

Afsluiting Jaar van de Groene Kinderopvang

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier als projectleider meegewerkt aan het ‘Jaar van de Groene Kinderopvang’. Initiatiefnemers van dit Jaar waren Stichting Groen Cement en het Vakblad Kinderopvang. Samen met een flink aantal partnerorganisaties hebben we via allerlei activiteiten, kennisuitwisseling en inspiratiebijeenkomsten aandacht gevraagd voor ‘vergroening’ van de kinderopvang. Immers, natuurbeleving en vrij buitenspel in een groene omgeving zijn bewezen belangrijk van voor het welzijn en de gezondheid van kinderen. Bovendien, wie op jonge leeftijd in contact is met de natuur, zal er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzamere leefstijl en gezonder voedingspatroon. Natuurbeleving kan dus bijdragen aan oplossingen voor duurzaamheids- en milieuproblemen. De kinderen van nu zijn immers de beslissers van de toekomst. Veel jonge kinderen brengen een groot deel van hun dag door op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Dit biedt kansen. Groene kinderopvang kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Aandacht voor ‘groen’ blijkt bovendien een positieve profileringsmogelijkheid te bieden naar ouders en potentiële samenwerkingspartners. Voor een branche die in zwaar weer verkeert een mooie bijkomstigheid. Een van onze acties was het opstellen van een Manifest Kinderopvang waarin we een aantal relevante partijen opriepen tot voortdurende en structurele aandacht voor natuurbeleving in de kinderopvang en dit zichtbaar te maken, te versterken en te borgen in ieders eigen beleid en handelen. Maar liefst 1400 mensen en organisaties hadden het manifest ondertekend. Op vrijdag 12 december werd het projectjaar afgesloten met een bijeenkomst op Kasteel Groeneveld. Na boeiende presentaties van Agnes van den Berg over kinderen en natuur, van drie directeuren van ‘groene’ kinderopvangorganisaties over hun werk en van landschapsarchitect Nico Wissing over het belang van natuurlijke buitenruimtes, werd het manifest Groene Kinderopvang aangeboden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en de Stichting voor Werkende Ouders. We hopen dat alle betrokken partijen de handschoen oppakken want het thema verdient het verder uitgewerkt te worden, ook na dit speciale projectjaar! Meer informatie over het Jaar van de Groene Kinderopvang vind je hier. De tekst van het manifest kun je hier nalezen.

Bijen Dichterbij op de Speulplek

Met onze stichting Bijen Dichterbij stonden we zondag 7 december op de winterfair van De Speulplek in Ooij. De Speulplek is een geweldige natuurspeeltuin voor jong en oud. Bedacht, aangelegd en onderhouden door vrijwilligers uit het dorp. Zij hebben een braakliggend terrein waar een nieuwbouwwijk gepland was die door de crisis deels niet gerealiseerd kon worden, omgetoverd tot een groene ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen, buurtbewoners elkaar treffen en van alles wordt georganiseerd. Inmiddels zijn er ook fruitbomen geplant en zijn er plannen voor een educatieve vlindertuin. Een prachtige aanwinst voor het dorp. Vanuit Bijen Dichterbij konden wij natuurlijk niet ontbreken op dit winterfestijn op deze groene plek. Immers, wij richten ons op het informeren en enthousiasmeren van mensen over bijen en een bloeiend landschap in onze eigen regio. Met Anja, en Ton stond ik daarom met allerlei imkermaterialen, foto’s, honing en honingkoeken om te proeven én onze zakjes biobloemenmengsel in een kraam om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de ‘bloemetjes en de bijtjes’:-) en hen tips te geven over wat zij zelf kunnen doen om de bijen te helpen. Ondanks het natte en winderige weer (op een gegeven moment hingen de standhouders gezamenlijk aan de tentstokken om de boel aan de grond te houden) hadden we heel wat geïnteresseerde mensen aan de kraam. Erg leuk om te ervaren hoe bijen kunnen inspireren en hoeveel mensen zich bekommeren over de benarde situatie van bij en landschap. Dit was ons laatste ‘publieksoptreden’ in 2014. Volgend jaar gaan we natuurlijk door met onze acties! Allemaal te volgen op onze site. Dank aan onze regionale partners en aan Groen en Doen die ons werk mede mogelijk hebben gemaakt!

Dit blogje verscheen ook op: de site van Groen en Doen.

Artikel Educare: Van zielenpijn naar zielenrust

Voor het winternummer van het tijdschrift Educare schreef ik een artikel over een kinderhospice in Duitsland dat ik vorig jaar bezocht. In dit hospice wordt niet alleen gespecialiseerde medische zorg en geestelijke hulp geboden aan stervende kinderen maar ook veel aandacht besteed aan de helende kracht van schoonheid en schepping juist tijdens het proces van loslaten en verlies. Dit doen ze bijvoorbeeld via muziek of creatieve activiteitien en sinds vorig jaar ook via een natuurbelevingsprogramma. Het was een indrukwekkende ervaring dit van nabij mee te mogen maken. Het artikel kun je hier nalezen:

Educare-2014-5-VanZielenpijnNaarZielenrust.

Voor hetzelfde nummer schreef ik ook een luchtiger katern over natuurbeleving, juist met wind en regen. Er bestaat immers geen slecht weer, alleen verschillende soorten goed weer….

Educare-2014-5-SlechtWeerNaarBuiten

Wondere wereld

Met enige regelmaat schrijf ik recensies van boeken over kinderen en natuur. De laatste was over het mooie boek Kaboutersoep en wonderblaadjes van Ity Busstra. Ity, van huis uit kleuterleidster, heeft in Dedemsvaart een prachtige speel-beleef-ontdektuin aangelegd waar jonge kinderen met hun ouders kunnen komen. Ze heeft haar visie op ‘groen opgroeien’ en haar ervaringen met de kinderen in de tuin nu vastgelegd in tekst en beeld. Voor iedereen die met kleine kinderen leeft of werkt en meer natuubeleving in het dagelijks bestaan wil incorporeren een aanrader. Het boek is uitgegeven door Adrie Beyen. Zie voor meer info en mijn recensie de site van A3 boeken.

Imkeren vanuit vertrouwen

Voor de blogpagina van Groen en Doen doe ik verslag van mijn activiteiten in het kader van de subsidievoucher die ik mocht ontvangen. Onderstaand mijn laatste blogje.

Afgelopen zaterdag was alweer de laatste lesdag van de opleiding Imkeren op biodynamische grondslag. Jammer dat het voorbij is, er valt nog zoveel te leren en te bespreken. Het imkeren uitgaande van ‘het wezen van de bij’ past in elk geval zeer bij me. De principes en het maatschappelijk geëngageerd zijn van de biodynamische landbouw intrigeren me en de effecten die er mee bereikt worden vind ik vaak indrukwekkend. De uitleg vanuit de antroposofie kan ik niet in alle gevallen volgen of rijmen en soms krijg ik er zelfs behoorlijk jeuk van. Daar valt dus nog flink op te kauwen…. Ik heb in elk geval de landelijke bd-imkerdag van volgend jaar maart vast dikgedrukt in de agenda gezet. Allerhande vragen van cursisten passeerden deze dag de revue; van het belang van dracht, tot de praktijk van het inwinteren en het al dan niet gebruiken van chemische middelen tegen varroa en andere ziekten en of daar geen natuurlijke alternatieven voor zijn. Zou het bijvoorbeeld niet mogelijk kunnen zijn de bijen te ondersteunen met kruidenpreparaten zoals ook gebeurt met andere dieren, bodem en planten? In elk geval staat vast dat het ondersteunen van de immes met goede en zuivere dracht van cruciaal belang is. Elke imker zou eigenlijk een lokale drachtkalender moeten maken zodat je kunt zien wanneer en waar de bijen hun stuifmeel en nectar halen. Maar vooral ook: wanneer de ‘gaten vallen’ tussen de verschillende hoofddrachten en hoe je die op kunt vangen door het aanplanten en zaaien van bloemen en bloeiende struiken en bomen. Dracht, dracht en nog eens dracht, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Maar dan wel van zuivere kwaliteit, dus zonder pesticiden. Ook kwamen de dilemma’s van het ‘anders imkeren dan regulier gebruikelijk is’ aan de orde. Ik kies er bijvoorbeeld voor om niet tegen varroa te behandelen. Het (preventief) gebruik van chemische middelen bij mijn bijen past mij niet, heb ik gemerkt. Ik denk dat wanneer we de bijen maar blijven behandelen we ze nooit de kans zullen geven om weerbaar te worden. Dit kan betekenen dat je ook volken zult verliezen, maar hier geldt tegelijkertijd dat elke imker wel eens een volk verliest. Bovendien lijkt ook steeds duidelijker te worden dat nooit-behandelde volken geen structureel hoger sterftecijfer laten zien dan regulier behandelde volken. Ik merk dat de keuze om niet te behandelen, evenals de keuze voor natuurraat, het niet knippen van koninginnen, het verwelkomen van darren in het volk en de voor mij vanzelfsprekendheid van het laten zwermen, vaak moeten worden uitgelegd, of liever gezegd verdedigd. Het grijpen naar chemische middelen en het op allerlei wijze ingrijpen in het wezen van het bijenvolk is echt nog steeds gemeengoed. Het lijkt bijna een keuze te worden tussen imkeren uit angst en controle en imkeren uit hoop en vertrouwen in de uiteindelijke weerbaarheid van de bij, waarbij de imker niet stuurt maar ondersteunt. Dat vraagt om moed en om loslaten. Wat dat betreft is imkeren een perfecte spiegel van het leven…..

Dit blogje is ook verschenen op de site van Groen en Doen.

Artikel Educare: Wat het hart raakt, raakt het brein

Voor het herfstnummer van Educare deed ik een interview met Alexandra van der Hilst. Zij zet zich al jarenlang met hart en ziel in voor kunst in leren. Ze schreef het boek: Voorbij de kaders; Verwondering over onze leer-kracht en bewondering voor onze leerkracht, waarin ze pleit voor een meer gevarieerd aanbod in vorm en verwerking van leerstof. Ze is er van overtuigd dat kunst een belangrijk medium is om kinderen ‘bij de les’ te houden. Kunst heeft zeggings- en creatiekracht en is daarmee een krachtig leer-middel.

Het artikel kun je hier nalezen:

Educare-2014-4-WatHetHartRaaktRaaktHetBrein

Sinds ik met bijen leef is mijn wereld veranderd

Vanuit de regeling Groen en Doen ontving ik een subsidievoucher voor mijn project met betrekking tot natuurlijk imkeren. Voor de blogpagina doe ik regelmatig verslag van mijn belevenissen. onderstaand mijn laatste blogje.

Ecologische woonwerkgemeenschap de Homuschemuhl, net over de grens bij Millingen, viert de wisseling van de seizoenen met een lunchbijeenkomst waarvoor aan de hand van een speciaal thema een muzikant en een gastspreker worden uitgenodigd. Voor de zomerlunch, nét na de langste dag, hadden ze mij gevraagd om te komen vertellen over bijen. In de tuin, tijdens een geweldige huisgemaakte maaltijd met biologische producten van hun eigen land, heb ik aan de hand van het bijzondere gedicht ‘The Bees’ van Carol Ann Duffy en mijn eigen ervaringen verteld over de magie van de imme, over hoe bijen mijn kijk op de wereld hebben veranderd en over het belang van biodiversiteit. Ook had ik foto’s en onderdelen meegenomen van de hangkorf die ik heb gevlochten, om de gasten kennis te laten maken met een van de meest natuurlijke behuizingen die er zijn voor bijen. Natuurlijk mocht iedereen een klein beetje vloeibaar zonlicht proeven en ging er een zakje biologisch bijenbloemenmengsel mee naar huis om daar een steentje BIJ te dragen aan een bijvriendelijke omgeving. Het was een bijzondere middag met een geanimeerd gezelschap. Veel dank aan de bewoners van de Homüschemühl voor de uitnodiging en hun gastvrijheid. Ik heb zo het vermoeden dat in hun prachtige tuin binnen niet al te lange tijd ook een bijenvolk gehuisvest zal zijn….. www.homuschemuhl.nl.

Deze blog verscheen ook op de site van Groen en Doen.

 

Van koeien(poep), wormen en bijen

Voor de blogpagina van Groen en Doen doe ik verslag van mijn activiteiten in het kader van de subsidievoucher die ik mocht ontvangen. Onderstaand mijn laatste blogje.

De eerste lesdag van de opleiding BD imkeren zit er inmiddels op. Een boeiende dag waarin uitgebreid werd ingegaan op de relatie tussen mens en aarde. En op een holistische kijk op landbouw vanuit ‘levend denken’ en vanuit verbinding. Landbouw die iets toevoegst aan de (sociale) omgeving. Waarin koeien een speciale plek innemen en er veel aandacht is voor de gezondheid van de bodem, waarbij wormen dan weer belangrijke graadmeter zijn. Bijen nemen in zo’n systeem van levende landbouw ook weer een bijzondere plek in. Daar gaan we het ongetwijfeld nog veel uitgebreider over hebben… Binnenkort de eerste praktijkles.

Ondertussen is mijn eigen hangkorf voor de bijen vrijwel helemaal klaar. Op een vroege zondagochtend togen we met een tas en een schepje het nabijgelegen natuurgebied in om verse koeienpoep te ‘oogsten’. Die hebben we vervolgens vermengd met water en kalk. Zo ontstond een papje dat ik op de korf heb gesmeerd. Eenmaal opgedroogd vormt dit een dichte maar toch ademende laag die het stro zal beschermen tegen weersinvloeden. Ook schijnt de kalk een desinfecterende werking te hebben. Vroeger werd deze techniek door imkers vaak toegepast, maar dit verdween grotendeels met het korfimkeren. De korf moet nu enig tijd drogen en dan kan het geheel in de stellage worden gehangen. Klaar voor de eerste zwerm van dit voorjaar.

koeienpoepkorf met poep kalk mengsel